Κωδικοί SWIFT σε Φινλανδία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Φινλανδία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Φινλανδία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Φινλανδία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Φινλανδία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Φινλανδία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Φινλανδία:

Suomen Pankki - Finlands Bank

Κώδικας: SPFB

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Φινλανδία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AABAFI22 BANK OF ALAND LTD. SF-22100 MARIEHAMN
AABAFI22TMS BANK OF ALAND PLC MARIEHAMN
ABBOFIH1 AROS SECURITIES OY HELSINKI
AGPAFIH1 A.G. SECURITIES HELSINKI
AKAMFIH1 AKTIA ASSET MANAGEMENT OY AB HELSINKI
ALFFFIH1 ALFRED BERG PANKKIIRILIIKE HELSINKI
APKEFIHH EUROCLEAR FINLAND LTD HELSINKI
APKEFIHHATP EUROCLEAR FINLAND LTD HELSINKI
APKEFIHHCLP EUROCLEAR FINLAND LTD HELSINKI
ASNGFIH1 EQ ASSET MANAGEMENT OY HELSINKI
AVAAFI21 AURATOR VARAINHOITO OY-AURATOR ASSET MANAGEMENT TURKU
BSUIFIHH CALYON BANK 00101 HELSINKI
CASFFIH1 D. CARNEGIE AB, FINLAND BRANCH HELSINKI
CERHFIH1 CELERES RAHASTOYHTIO OY HELSINKI
CHASFIHH JPMORGAN EUROPE LIMITED, HELSINKI BRANCH HELSINKI
CITIFIHX CITIBANK INTERNATIONAL PLC, FINLAND BRANCH HELSINKI
CITIFIHXXXX CITIBANK NA Helsinki 10 00101
CRTEFIH1 CARNEGIE ASSET MANAGEMENT FINLAND LTD HELSINKI
CVMLFIH1 CONVENTUM SECURITIES LIMITED HELSINKI
DABAFIHH SAMPO BANK PLC SF-00007 HELSINKI 7
DABAFIHHCAP SAMPO BANK (PART OF DANSKE BANK GROUP) HELSINKI
DABAFIHX DANSKE BANK HELSINKI
DIFSFIH1 DIGIA FINANCIAL SOFTWARE LTD HELSINKI
DNBAFIHX DNB NOR BANK ASA, FILIAL FINLAND HELSINKI

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: