Κωδικοί SWIFT σε Φίτζι

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Φίτζι, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Φίτζι;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Φίτζι ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Φίτζι´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Φίτζι

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ANZBFJFX AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK SUVA
BARBFJFJ THE BANK OF BARODA LIMITED SUVA
BOSPFJFJ BANK OF SOUTH PACIFIC LIMITED SUVA
FDEVFJF1 FIJI DEVELOPMENT BANK SUVA
HABBFJF1 BANK OF SOUTH PACIFIC LIMITED SUVA
NBFIFJFJ COLONIAL NATIONAL BANK SUVA
RBFJFJFJ RESERVE BANK OF FIJI SUVA
WPACFJFX WESTPAC BANKING CORPORATION SUVA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: