Κωδικοί SWIFT σε Τόνγκα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Τόνγκα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Τόνγκα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Τόνγκα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Τόνγκα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Τόνγκα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ANZBTONN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING NUKUALOFA
BTONTONU BANK OF TONGA NUKUALOFA
MBFMTONU MBF BANK LIMITED NUKUALOFA
NRBTTONU NATIONAL RESERVE BANK OF TONGA NUKUALOFA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: