Κωδικοί SWIFT σε Τυνησία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Τυνησία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Τυνησία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Τυνησία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Τυνησία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Τυνησία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Τυνησία:

Κωδικοί SWIFT σε Τυνησία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABCOTNTT ARAB BANKING CORPORATION 1002 TUNIS
ABCOTNTT001 ARAB BANKING CORPORATION TUNIS
ALUBTNTT ALUBAF INTERNATIONAL BANK TUNIS TUNIS
ATBKTNTT ARAB TUNISIAN BANK TUNIS
ATLDTNTT BANQUE TUNISO-LIBYENNE TUNIS
BCTNTNTT BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 1001 TUNIS
BCTNTNTTVGM BANQUE CENTRALE DE TUNISIE TUNIS
BEITTNTT BEIT ETTAMWIL SAUDI TOUNSI TUNIS 1002
BFPMTNTT BANQUE DE FINANCEMENT DES PME TUNIS
BFTNTNTT BANQUE FRANCO-TUNISIENNE TUNIS
BFTNTNTTTRS BANQUE FRANCO TUNISIENNE TUNIS
BHBKTNTT BANQUE DE LHABITAT 1002 TUNIS
BIATTNTT BANQUE INTL ARABE DE TUNISIE TUNIS
BIATTNTTSFX BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE SFAX
BKTRTNT1 BANKERS TRUST COMPANY TUNIS
BNTETNTT BANQUE NATIONALE AGRICOLE TUNIS 1000
BNTETNTTSFX BANQUE NATIONALE AGRICOLE SFAX
BNTETNTTSSE BANQUE NATIONALE AGRICOLE SOUSSE
BSTUTNTT ATTIJARIBANK TUNIS
BSTUTNTTAIN ATTIJARI BANK TUNIS
BSTUTNTTINT ATTIJARI BANK TUNIS
BSTUTNTTTIT ATTIJARI BANK TUNIS
BTBKTNTT BANQUE DE TUNISIE SA TUNIS
BTBKTNTTVGM BANQUE DE TUNISIE TUNIS

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: