Κωδικοί SWIFT σε Τσαντ

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Τσαντ, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Τσαντ;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Τσαντ ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Τσαντ´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Τσαντ

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BAGCTDND BANQUE AGRICOLE ET COMMERCIALE NDJAMENA
BCCXTDND BANQUE COMMERCIALE DU CHARI NDJAMENA
BEACTDND BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. TCHAD NDJAMENA
BEACTDND210 BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. TCHAD MOUNDOU
BEACTDND220 BANQUE DES ETATS DE LAFRIQUE CENTRALE D.N. TCHAD SARH
BSAHTDND BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR LINVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (TCHAD) S.A. NDJAMENA
BTCHTDN1 BANQUE TCHADIENNE DE CREDIT ET DE DEPOTS S.A. (B.T.C.D.) NDJAMENA
CBTNTDND COMMERCIAL BANK TCHAD NDJAMENA
ECOCTDND ECOBANK TCHAD NDJAMENA
FIBTTDND FINANCIAL BANK TCHAD NDJAMENA
SOGETDND SOCIETE GENERALE TCHAD NDJAMENA
UNAFTDND UNITED BANK FOR AFRICA - TCHAD NDJAMENA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: