Κωδικοί SWIFT σε Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Τρινιδάδ και Τομπάγκο, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Τρινιδάδ και Τομπάγκο;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Τρινιδάδ και Τομπάγκο ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Τρινιδάδ και Τομπάγκο´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Τρινιδάδ και Τομπάγκο:

Agricultural Development Bank

Κώδικας: ADEV

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Τρινιδάδ και Τομπάγκο

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ADEVTTP1 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK PORT OF SPAIN
ADEVTTP1023 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK ARIMA
ADEVTTP1025 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK CHAGUANAS
ADEVTTP1026 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK SAN FERNANDO
ADEVTTP1027 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK RIO CLARO
ADEVTTP1028 AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK SCARBOROUGH
AICBTTPS AIC SECURITES LIMITED PORT OF SPAIN
ANFMTTP1 ANSA MERCHANT BANK LIMITED PORT OF SPAIN
BARBTTPS BANK OF BARODA (TRINIDAD AND TOBAGO) LIMITED PORT OF SPAIN
BOBRTTP1 BOURSE BROKERS LIMITED PORT OF SPAIN
CBTTTTPS CENTRAL BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO PORT OF SPAIN
CIMETTP1 CITICORP MERCHANT BANK LIMITED PORT OF SPAIN
CITITTP1 CITIBANK OF TRINIDAD AND TOBAGO LTD PORT OF SPAIN
CITITTPS CITIBANK (TRINIDAD AND TOBAGO) LIMITED PORT OF SPAIN
CLNNTTP1 CLICO INVESTMENT BANK LIMITED PORT OF SPAIN
CMMBTTP1 CARIBBEAN MONEY MARKET BROKERS LIMITED PORT OF SPAIN
CMMSTTP1 CMMB SECURITIES LIMITED PORT OF SPAIN
CSTKTTP1 CARIBBEAN STOCKBROKERS LIMITED PORT OF SPAIN
DEBOTTP1 SCOTIA DBG INVESTMENTS LTD PORT OF SPAIN
FCIBTTP1 FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL PORT OF SPAIN
FCIBTTPS FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (T AND T) LTD. PORT OF SPAIN
FCTATTP1 FIRST CITIZENS ASSET MANAGEMENT LIMITED PORT OF SPAIN
FCTTTTPS FIRST CITIZENS BANK LTD PORT OF SPAIN
IBLITTPS INTERCOMMERCIAL BANK LIMITED CHAGUANAS

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: