Κωδικοί SWIFT σε Τουρκμενιστάν

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Τουρκμενιστάν, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Τουρκμενιστάν;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Τουρκμενιστάν ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Τουρκμενιστάν´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Τουρκμενιστάν

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BDAYTM22 DAYHANBANK ASHGABAT 744000 TURKMENISTAN
CBTUTM2A CENTRAL BANK OF TURKMENISTAN 744000 ASHKHABAD
HALKTM22 HALKBANK ASHKHABAD
IGARTM21 INTERNATION JOINT-STOCK GARAGUM ASHKHABAD
INVATM2X TURKMENBASHIBANK ASHKHABAD
NBPATM22 NATIONAL BANK OF PAKISTAN 744000 ASHKHABAD
SATUTM21 SAVINGS BANK OF TURKMENISTAN ASHKHABAD
SBFETM22 STATE BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ASHKHABAD 744000
SENBTM22 SENAGAT BANK JSCB ASHKHABAD 744013 TURKMENISTAN
STCGTM21 STATE COMMERCIAL BANK GARASHSYZLYK ASHKHABAD
TNBKTM2X TURKMENBANK ASHKHABAD
TUTCTM2X TURKMEN TURKISH JOINT STOCK ASHKHABAD 744000 TURKMENISTAN

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: