Κωδικοί SWIFT σε Τζαμάικα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Τζαμάικα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Τζαμάικα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Τζαμάικα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Τζαμάικα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Τζαμάικα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ALNGJMK1 ALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED KINGSTON
ASAEJMK1 MF AND G ASSET MANAGEMENT LIMITED KINGSTON
BAJAJMK11KN BANK OF JAMAICA KINGSTON
BAJAJMKN BANK OF JAMAICA KINGSTON
BAVSJMK1 BARITA INVESTMENTS LIMITED KINGSTON
CCENJMK1 C.O.K. CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD. KINGSTON
CCEOJMK1 CHURCHES CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD. KINGSTON
CCMKJMK1 CAPITAL AND CREDIT MERCHANT BANK LIMITED KINGSTON
CIAFJMK1 CITIFINANCE LIMITED KINGSTON
CITIJMK1 CITIBANK, N.A. KINGSTON 5
CITIJMK1XXX CITIBANK NA Kingston 5
CPCSJMK1 CAPITAL AND CREDIT SECURITIES LIMITED KINGSTON
CPSOJMK1 CAPITAL SOLUTIONS LIMITED KINGSTON
EDFJJMK1 EXPORT DEVELOPMENT FUND JAMAICA LTD KINGSTON
FCIBJM21 FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL TRUST AND MERCHANT BANK (JAMAICA) LIMITED KINGSTON
FCIBJMKN FIRST CARRIBEAN INTERNATIONAL BANK KINGSTON 5
FGFSJMK1 FIRST GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED KINGSTON
FILBJMK1 FIRST GLOBAL BANK KINGSTON
FUNMJMK1 JN FUND MANAGERS LIMITED KINGSTON
GAMJJMK1 GUARDIAN ASSET MANAGEMENT JAMAICA LIMITED KINGSTON
GULIJMK1 GUARDIAN LIFE LIMTED KINGSTON
IDFCJMK1 IDEAL FINANCE CORPORATION LIMITED KINGSTON
IDPSJMK1 IDEAL PORTFOLIO SERVICES CO LTD KINGSTON
ITFCJMK1 INTERTRADE FINANCE CORPORATION LTD. KINGSTON

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: