Κωδικοί SWIFT σε Ταϊλάνδη

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ταϊλάνδη, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ταϊλάνδη;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ταϊλάνδη ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ταϊλάνδη´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Ταϊλάνδη

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Ταϊλάνδη:

Bank of Thailand

Κώδικας: BOTH

Bank logo

Chonburi Lending Office

Κώδικας: LEND

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Ταϊλάνδη

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AAASTHB1 ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK
ABNATHBK RBS N.V. ( BANGKOK) BRANCH BANGKOK 10120
ACLXTHBK ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK 10110
ACSCTHB1 ACL SECURITIES CO. LTD BANGKOK
ADKSTHB1 ADKINSON SECURITIES LTD BANGKOK
ADSCTHB1 MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK
AEIBTHB1 AMERICAN EXPRESS BANK LTD BANGKOK
AFCETHB1 AFCO SECURITIES CORP LIMITED BANGKOK
AFTCTHB1 AIG RETAIL BANK PUBLIC CO., LTD BANGKOK
AGRITHB1 CAISSE NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE BANGKOK
AITHTHB1 AL ATAS INTERNATIONAL TRADING HOUSE (THAILAND) LIMITED BANGKOK
ALCBTHB1 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES BANGKOK
ANZBTHB1 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED BANGKOK
APSSTHB1 ASSET PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED BANGKOK
ASCITHB1 ASIA CREDIT FONCIER CO., LTD. BANGKOK
ASETTHB1 ASIA EQUITY THAILAND LTD BANGKOK
ASIRTHB1 HG ASIA INVESTMENT RESEARCH LTD BANGKOK
ASSRTHB1 ASIA SECURITIES TRADING CO LTD BANGKOK
ASTLTHB1 AMSTEEL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD BANGKOK
AYITTHB1 AYUDHYA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK
AYITTHB1001 AYUDHYA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BANGKOK
AYUDTHB10BP BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED PHUKET
AYUDTHB10BS BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED SONGKHLA
AYUDTHBK BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD. BANGKOK

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: