Κωδικοί SWIFT σε Τατζικιστάν

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Τατζικιστάν, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Τατζικιστάν;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Τατζικιστάν ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Τατζικιστάν´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Τατζικιστάν

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AGIBTJ22 AGROINVESTBANK OPEN JOINT STOCK CO. 734013 DUSHANBE
ASSETJ22 AMONATBONK THE STATE SAVINGS BANK 734013 DUSHANBE TAJIKISTAN
BRTATJ22 CJSC BONKI RUSHDI TOJIKISTON DUSHANBE
BTEJTJ22 BANK TEJARAT DUSHANBE BRANCH DUSHANBE
CEAATJ21 CENTRAL ASIAN BANK DUSHANBE
CRZNTJ21 FNBO CREDITINVEST ZAO DUSHANBE
EJSATJ22 ESKHATA BANK USO ACCOUNT KHUJAND
EOJSTJ21 ESKAHA BANK OPENED JOINT STOCK COMPANY KHUJAND
FMBTTJ22 THE FIRST MICROFINANCEBANK DUSHANBE
FONOTJ22 FONONBANK CJSC DUSHANBE
KACJTJ22 KAFOLATBANK DUSHANBE
NATJTJ22 NATIONAL BANK OF TAJIKISTAN DUSHANBE
OTJKTJ22 ORIENBANK DUSHANBE 734001
SOHBTJ22 SOHIBCORBANK KHUJAND
TAZATJ22 TAJPROMBANK ZAO DUSHANBE
TOJITJ22 TOJIKSODIROTBONK DUSHANBE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: