Κωδικοί SWIFT σε Σρι Λάνκα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Σρι Λάνκα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Σρι Λάνκα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Σρι Λάνκα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Σρι Λάνκα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Σρι Λάνκα

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Σρι Λάνκα:

Bank of Ceylon

Κώδικας: BCEY

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Σρι Λάνκα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ALSBLKL1 ASHA PHILLIP SECURITIES LIMITED COLOMBO
ASIMLKL1 ASIA STOCKBROKING AND INVESTMENT MANAGMENT (PVT) LTD COLOMBO
ASSPLKL1 ASIAN SECURITIES (PVT) LTD COLOMBO
BCEYLKLX BANK OF CEYLON COLOMBO 1
BCEYLKLX002 BANK OF CEYLON KANDY
BCEYLKLX004 BANK OF CEYLON PETTAH
BCEYLKLX125 BANK OF CEYLON COLOMBO
BCEYLKLX131 BANK OF CEYLON COLOMBO
BCEYLKLX573 BANK OF CEYLON COLOMBO
BCEYLKLX618 BANK OF CEYLON COLOMBO
BCEYLKLXPRI BANK OF CEYLON COLOMBO
BMSVLKL1 BARTLEET MALLORY STOCKBROKERS (PVT) LTD. COLOMBO
BSAMLKLX SAMPATH BANK LIMITED COLOMBO 10
CALDLKLX CAPITAL ALLIANCE LIMITED COLOMBO
CBCELKLS CENTRAL BANK OF SRI LANKA COLOMBO
CBCELKLX CENTRAL BANK OF SRI LANKA COLOMBO 1
CCEYLKLX THE COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC COLOMBO 1
CITILKLX CITIBANK, N.A. COLOMBO
CITILKLXXXX CITIBANK NA Colombo 7
DEUTLKLX DEUTSCHE BANK AG COLOMBO
DEUTLKLX001 DEUTSCHE BANK AG, COLOMBO BRANCH COLOMBO
DEUTLKLXGMO DEUTSCHE BANK AG, COLOMBO BRANCH COLOMBO
FCTLLKLX FIRST CAPITAL TREASURIES LIMITED COLOMBO
FWSPLKL1 FORBES AND WALKER STOCKBROKERS (PVT) LTD COLOMBO

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: