Κωδικοί SWIFT σε Σουρινάμ

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Σουρινάμ, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Σουρινάμ;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Σουρινάμ ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Σουρινάμ´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Σουρινάμ

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
CBVSSRPA CENTRALE BANK VAN SURINAME PARAMARIBO
FBNASRPA FINABANK N.V. PARAMARIBO
HAKRSRPA HANDELS KREDIET EN INDUSTRIEBANK NV PARAMARIBO
LBNKSRPA LANDBOUWBANK N.V. PARAMARIBO
RBTTSRPA RBTT BANK (SURINAME) N.V. PARAMARIBO
SDPOSRP1 SURINAAMSE POSTSPAARBANK N.V. PARAMARIBO
SURBSRPA DE SURINAAMSCHE BANK N V PARAMARIBO
SURCSRPA SURICHANGE BANK N.V. PARAMARIBO
VCBSSRPA SURINAAMSE VOLKSCREDIETBANK PARAMARIBO

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: