Κωδικοί SWIFT σε Σλοβενία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Σλοβενία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Σλοβενία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Σλοβενία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Σλοβενία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Σλοβενία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Σλοβενία:

Bank of Slovenia

Κώδικας: BSLJ

Bank logo

Probanka D.d. Maribor

Κώδικας: PROB

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Σλοβενία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABANSI2X ABANKA, D.D. LJUBLJANA 1517
ABPHSI21 ARGONOS, BORZNO POSREDNISKA HISA, D.O.O. LJUBLJANA
BACXSI22 UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. 1000 LJUBLJANA
BAKOSI2X BANKA KOPER D.D. KOPER 6502
BAKOSI2XIBO BANKA KOPER D.D. KOPER
BAWASI22 BAWAG BANKA D.D. LJUBLJANA
BDDOSI21 KD, BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA, D.O.O LJUBLJANA
BFKKSI22 BKS BANK AG, BANCNA PODRUZNICA LJUBLJANA
BPHBSI21 MP BPH D.D. LJUBLJANA
BSLJSI2X BANK OF SLOVENIA/BANKA SLOVENIJE 61001 LJUBLJANA
BSLJSI2XB2B BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA
BSLJSI2XCCB BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA
BSLJSI2XCOR BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA
BSLJSI2XEUX BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA
BSLJSI2XIND BANK OF SLOVENIA LJUBLJANA
BSPDSI21 BROKERJET SPARKASSE-BORZNO POSREDNISKA DRUZBA, D.D. LJUBLJANA
CEBDSI21 CERTIUS BPH D.O.O. LJUBLJANA
FCTBSI2X FACTOR BANKA 1000 LJUBLJANA
GBDGSI21 GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNISKA DRUZBA D.D. KRANJ
GORESI2X GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ 64000 KRANJ
HAABSI22 HYPO ALPE ADRIA BANK 1000 LJUBLJANA
HDELSI22 DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA LJUBLJANA
HKVISI22 HRANILNICA VIPAVA D.D. VIPAVA
HLONSI22 HRANILNICA LON D.D. KRANJ

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: