Κωδικοί SWIFT σε Σερβία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Σερβία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Σερβία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Σερβία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Σερβία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Σερβία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Σερβία:

Komercijalna Banka A.d. Beograd

Κώδικας: KOBB

Bank logo

Teb Sha

Κώδικας: TEBK

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Σερβία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AAAARSBG KBC BANKA AD BEOGRAD
AGRLRSBG AGROBANKA A.D. 11001 BELGRADE
AIKBRS22 AIK BANKA AD NIS
BACXRSBG UNICREDIT BANK SERBIA 11000 BELGRADE
BPAKRS21 CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF KOSOVO PRISTINA
BUNSRS21 BANK FOR BUSINESS PRISTINA
CABARS22 CACANSKA BANKA A.D. 32000 CACAK
CONARS22 CONTINENTAL BANKA A.D. 21000 NOVI SAD
CSDERSB1 CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING HOUSE BEOGRAD
DBDBRSBG BANCA INTESA AD BEOGRAD 11070 BELGRADE
DIJARS21 DIJAMANT BANKA AD ZRENJANIN ZRENJANIN
EKOMRS21 BANKA EKONOMIKE PRISTINA
ETHNRSB1 VOJVODJANSKA BANKA AD EX NBG BEOGRAD BEOGRAD
FBKSRS21 FIMA BANK J.S.C. PRISHTINA PRISTINA
FIDMRSBG FINDOMESTIC BANKA AD BELGRADE 11000 BELGRADE
HAABRSBG HYPO ALPE ADRIA BANK AD BEOGRAD 11070 BELGRADE
JJKMRS21 JUGOBANKA JUGBANKA A.D. KOSOVSKA MITROVICA
JMBNRSBG JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD BELGRADE
JUBARSBG ALPHA BANK A.D. BEOGRAD 11000 BELGRADE
KMEBRS21 KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA A.D. ZVECAN
KOBBRSBG KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 11000 BELGRADE
KOBBRSBGFCA KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD CACAK
KOBBRSBGFJA KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD JAGODINA
KOBBRSBGFKG KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD KRAGUJEVAC

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: