Κωδικοί SWIFT σε Ρουμανία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ρουμανία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ρουμανία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ρουμανία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ρουμανία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Ρουμανία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Ρουμανία:

Banca Comerciala Romana S.A

Κώδικας: RNCB

Bank logo

Banca Transilvania S.A.

Κώδικας: BTRL

Bank logo

Bank Leumi Romania S.A.

Κώδικας: DAFB

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Ρουμανία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AASOROB1 RBS SECURITIES (ROMANIA) S.A. BUCHAREST
ABNAROBU RBS BANK (ROMANIA) S.A. 011469 BUCHAREST 021 ROMANIA
ACIRROB1 ACTIVE INTERNATIONAL SA BUCHAREST
ACTNRO21 ACTINVEST SA BRASOV
ALNRROB1 ALPHA FINANCE ROMANIA SA BUCHAREST
ARBLROBU ANGLO ROMANIAN BANK BUCHAREST
AUSMROB1 AUSTRO-ROM S.A. BUCHAREST
BACXROBU UNICREDIT TIRIAC BANK SA BUCHAREST
BCERROB1 B.C.R. SECURITIES S.A. BUCHAREST
BCRLROBU BCR BANCA PENTRU LOCUINTE S.A. BUCHAREST
BCYPROBU BANK OF CYPRUS PLC BUCHAREST 65251 ROMANIA
BFERROBU BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. BUCHAREST
BGLTROB1 BFOREX GLOBAL TRADING S.A. BUCHAREST
BITRROBU BANCA ITALO ROMENA SPA 70334 BUCHAREST
BLOMROBU BLOM BANK FRANCE S.A. PARIS BUCHAREST
BNNCRO21 BANCPOST S.A. TECUCI
BPOSROBU BANC POST S.A. BUCHAREST 4
BRDEROBU BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA BUCHAREST SEC. 3
BRDEROBUCAM BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCHAREST
BRDEROBUTIT BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA BUCHAREST
BRELROBU LIBRA BANK S.A. BUCHAREST
BRELROBUCAM LIBRA BANK S.A. BUCHAREST
BRMAROBU BANCA ROMANEASCA SA 70401 BUCHAREST
BSEAROBU EMPORIKI BANK - ROMANIA S.A. 010251 BUCHAREST

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: