Κωδικοί SWIFT σε Ρουάντα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ρουάντα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ρουάντα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ρουάντα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ρουάντα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Ρουάντα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BARWRWRW FINA BANK S.A. B.P. 331 KIGALI
BCRWRWRW BANQUE COMMERCIALE DU RWANDA KIGALI
BKIGRWRW BANQUE DE KIGALI KIGALI
BKORRWRW BANCOR S.A. KIGALI
BNRWRWRW BANQUE NATIONALE DU RWANDA KIGALI
BPRWRWRW BANQUE POPULAIRE DU RWANDA S.A KIGALI
BRDRRWRW RWANDA DEVELOPMENT BANK KIGALI
CBRWRWR1 NATIONAL BANK OF RWANDA KIGALI
CGBKRWRW COMPAGNIE GENERALE DE BANQUE/COGEBANQUE KIGALI
ECOCRWRW BANQUE DE COMMERCE, DE DEVELOPMENT KIGALI
KCBLRWRW KCB RWANDA SA KIGALI
LHRWRWRW BANQUE DE LHABITAT DU RWANDA KIGALI

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: