Κωδικοί SWIFT σε Ρεϋνιόν

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ρεϋνιόν, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ρεϋνιόν;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ρεϋνιόν ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ρεϋνιόν´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Ρεϋνιόν

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AGRIRERX CREDIT AGRICOLE SAINT DENIS
AGRIRERXLEO CREDIT AGRICOLE LE PORT
AGRIRERXSNL CREDIT AGRICOLE SAINT LOUIS
BFCORERX BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE LOCEAN INDIEN SAINT DENIS
BNPARERX BNP PARIBAS REUNION 97463 SAINT DENIS CEDEX REUNION
BNPARERXPOR BNP PARIBAS LA REUNION LE PORT
CRUERER1 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION SAINT DENIS
OCLRRER1 OCEOR LEASE REUNION SAINT DENIS
REUBRERX BANQUE DE LA REUNION SAINT DENIS
SODIRER1 SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION SAINT DENIS
SORFRER1 SOCIETE REUNIONNAISE DE FINT-SOREFI SAINT DENIS

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: