Κωδικοί SWIFT σε Πορτογαλία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Πορτογαλία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Πορτογαλία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Πορτογαλία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Πορτογαλία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Πορτογαλία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Πορτογαλία:

Banco Comercial Portugues

Κώδικας: BCOM

Bank logo

Banco de Portugal

Κώδικας: BGAL

Bank logo

Banco Finantia S.A.

Κώδικας: BFIA

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Πορτογαλία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABNAPTPL ABN AMRO BANK N.V. 1000 LISBON
ABNAPTPLMAD ABN-AMRO BANK N.V. MADEIRA
ABNAPTPLPTO ABN-AMRO BANK N.V. PORTO
ACTVPTP1 ACTIVOBANK7 OEIRAS
AIFCPTP1 ATRIUM INVESTIMENTOS-SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, SA LISBON
ARVOPTP1 ARGENTARIA VOLARE LISBON
ASDEPTP1 ASCOR DEALER S.A. LISBON
BAIPPTPL BANCO BAI EUROPA S.A. 1050 LISBON
BAPAPTPL BANCO PRIVADO ATLANTICO-EUROPA, SA LISBON
BARCPTPL BARCLAYS BANK PLC 1000 LISBON
BARCPTPLOPR BARCLAYS BANK PLC PORTO
BARCPTPLXXX BARCLAYS BANK PLC Lisbon
BAUUPTP1 BARCLAYS FUNDOS, SA LISBON
BBLAPTP1 BANCO DE BOSTON LATINO AMERICANO S.A. FUNCHAL
BBPIPTPL BANCO BPI 1269-067 LISBON
BBPIPTPLFUN BANCO BPI SA FUNCHAL
BBPIPTPLOSM BANCO BPI SA SANTA MARIA
BBRUPTPL ING B NV/SA, SUCURSAL EM PORTUGAL (FORMERLY BANK BRUSSELS LAMBERT, LISBON BRANCH) LISBON
BBVAPTPL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1250-148 LISBON
BBVAPTPLTG2 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL) S.A. LISBON
BCCBPTPL BANCO BIC PORTUGUES SA 1250-166 LISBON
BCOMPTPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES LISBON 1070-157
BCOMPTPLB01 BANCO COMERCIAL PORTUGUES LISBON
BCOMPTPLB07 BANCO COMERCIAL PORTUGUES LISBON

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: