Κωδικοί SWIFT σε Πολωνία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Πολωνία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Πολωνία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Πολωνία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Πολωνία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Πολωνία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Πολωνία:

Κωδικοί SWIFT σε Πολωνία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABNAPLPW RBS BANK POLSKA S.A. POB 417
AFSLPLP1 INVESTMENT FUND SERVICES COMPANY WARSZAWA
ALBPPLPW ALIOR BANK SA 00-807 WARSAW
ALLBPLPW ALLIANZ BANK POLSKA S.A. WARSAW 02-685
BEDMPLP1 BESKIDZKI DOM MAKLERSKI SA BIELSKO BIALA
BELDPLP1 BANK SPOLDZIELCZY W BELSKU DUZYM BELSK DUZY
BIEZPLP1 BS BIEZUN BIEZUN
BIGBPLPW BANK MILLENNIUM SA WARSAW
BIGBPLPWCUS BANK MILLENNIUM S.A. WARSZAWA
BISPPLP1 BANK INICJATYW SPOLECZNO-EKONOMICZNYCH S.A. WARSZAWA
BISPPLPW BANK INICJATYW SPOLECZNO- 00-497 WARSAW
BMDNPLP1 BIURO MAKLERSKIE BANK DNB NORD POLSKA S.A. RADOM
BNPAPLPX BNP PARIBAS S.A. BRANCH IN POLAND 00-078 WARSAW
BOTKPLPW BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ POLSKA WARSAW
BPHKPLPK BANK BPH S.A. 31-548 KRAKOW
BPHKPLPKCUS BANK BPH SA WARSZAWA
BPKOPLPW POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 00-975 WARSAW
BPKOPLPWBIA POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA BIALYSTOK
BPKOPLPWCSD POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA WARSZAWA
BPKOPLPWGDG POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA GDYNIA
BPKOPLPWGOA POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA GORZOW WIELKOPOLSKI
BPKOPLPWKAB POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA KATOWICE
BPKOPLPWKRD POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA KRAKOW
BPKOPLPWLDA POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA LODZ

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: