Κωδικοί SWIFT σε Παραγουάη

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Παραγουάη, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Παραγουάη;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Παραγουάη ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Παραγουάη´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Παραγουάη

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABNAPYPX BANCO ABN AMRO PARAGUAY S.A. ASUNCION
AMAMPYPA BANCO AMAMBAY SA ASUNCION
BAFAPYP1 BANCO FINAMERICA SAECA. ASUNCION
BBCNPYP1 BANCO CORPORACION S.A. ASUNCION
BBVAPYPA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ASUNCION
BCNAPYPA BANCO CONTINENTAL S.A. ASUNCION
BCPAPYPX BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY ASUNCION
BCPAPYPXGON BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY ASUNCION
BNFAPYPA BANCO NACIONAL DE FOMENTO ASUNCION
BNITPYPA BANCO INTEGRACION SA CIUDAD DEL ESTE
BNTRPYP1 BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES ASUNCION
BOSNPYP1 BOLPAR SOCIEDAD ANONIMA ASUNCION
BOUIPYP1 BANCO BUSAIF S.A. DE INVERSION Y FOMENTO ASUNCION
BRASPYPX BANCO DO BRASIL ASUNCION
BSUDPYPX SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A. ASUNCION
CITIPYP1 CITIBANK N.A. ENCARNACION
CITIPYP10P2 CITIBANK N.A. CIUDAD DEL ESTE
CITIPYP10PA CITIBANK, N.A. ASUNCION
CITIPYP1XXX CITIBANK NA Encarnacion
FAMIPYP1 FAMILIAR SAECA ASUNCION
FOPLPYPA FONPLATA - FONDO FINANCIERO PARA EL DESAROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA ASUNCION
GENBPYP1 BANCO GENERAL S.A. ASUNCION
HSBCPYPX HSBC BANK PARAGUAY S.A. ASUNCION
INVPPYP1 BANCO DE INVERSIONES DEL PARAGUAY ASUNCION

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: