Κωδικοί SWIFT σε Παπούα - Νέα Γουινέα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Παπούα - Νέα Γουινέα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Παπούα - Νέα Γουινέα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Παπούα - Νέα Γουινέα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Παπούα - Νέα Γουινέα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Παπούα - Νέα Γουινέα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ANZBPGPX AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK PORT MORESBY
BOSPPGPM BANK OF SOUTH PACIFIC LTD. PORT MORESBY
BPNGPGPM BANK OF PAPAU NEW GUINEA PORT MORESBY
FIVFPGP1 FIRST INVESTMENT FINANCE LTD. PORT MORESBY
MBBEPGPM MAYBANK (PNG) LIMITED PORT MORESBY
WPACPGP102H WESTPAC BANK - PNG - LIMITED MOUNT HAGEN
WPACPGP102L WESTPAC BANK - PNG - LIMITED LAE
WPACPGP102R WESTPAC BANK - PNG - LIMITED RABAUL
WPACPGPM WESTPAC BANK PNG LIMITED PORT MORESBY

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: