Κωδικοί SWIFT σε Παναμάς

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Παναμάς, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Παναμάς;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Παναμάς ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Παναμάς´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Παναμάς

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Παναμάς:

Citibank, N.a.

Κώδικας: CITI

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Παναμάς

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ATSEPAP1 ATLANTIC SECURITY BANK PANAMA
AUBAPAPA AUSTROBANK (OVERSEAS) PANAMA S.A. PANAMA
BAALPAPA BANCO ALIADO PANAMA
BACAPAPA ANDBANC (PANAMA) S.A. PANAMA CITY
BACUPAPA BANCO CITIBANK PANAMA S.A. PANAMA 1
BACUPAPANOS BANCO CUSCATLAN DE PANAMA, S.A. PANAMA
BAGEPAPA BANCO GENERAL S A PANAMA
BANSPAPA BANESCO INTERNATIONAL BANK. INC. PANAMA
BAWTPAP1 BANCLEAR WIRE TRANSFERS INC PANAMA
BAXBPAP1 BANCO DE LA EXPORTACION (BANEX) S.A. PANAMA
BBOGPAPA BANCO DE BOGOTA PANAMA 5
BBOLPAPA BANCO BOLIVARIANO PANAMA S.A. PANAMA
BBVAPAPA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PANAMA
BCCEPAPA BANCO LAFISE PANAMA PANAMA
BCINPAP1 BAC INTERNATIONAL BANK INC PANAMA
BCINPAPA BAC INTERNATIONAL BANK, INC. PANAMA
BCTBPAPA BCT BANK INTERNATIONAL, S.A. PANAMA
BCTOPAPA HELM BANK (PANAMA) S.A. PANAMA
BDISPAP1 BANCO DISA PANAMA
BISTPAPA PRIMER BANCO DEL ISTMO S.A. PANAMA
BKCHPAPA BANK OF CHINA PANAMA
BLAEPAPA BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO PANAMA
BNASPAP1 BANAPREST S.A. PANAMA
BNGOPAP1 BANCLEAR GROUP INC PANAMA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: