Κωδικοί SWIFT σε Ουζμπεκιστάν

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ουζμπεκιστάν, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ουζμπεκιστάν;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ουζμπεκιστάν ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ουζμπεκιστάν´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Ουζμπεκιστάν

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Ουζμπεκιστάν:

Κωδικοί SWIFT σε Ουζμπεκιστάν

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABNAUZ22 ROYAL BANK OF SCOTHLAND UZBEKISTAN TASHKENT 70000
ALPJUZ22 ALP JAMOL BANK TASHKENT
AMRRUZ21 AMIRBANK SAMARKAND
ASACUZ22 ASIA ALLIANCE BANK TASHKENT
ASBKUZ22 ASAKA BANK TASHKENT 700015
BSIRUZ22 BANK SADERAT IRAN TASHKENT
CBUZUZ22 CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC - 100001 TASHKENT
CRIDUZ22 CREDIT-STANDARD BANK 700015 TASHKENT
INFBUZ22 INFINBANK TASHKENT
INIPUZ21CHL BANK IPAK YULI, OPEN JOINT-STOCK INNOVATION COMMERCIAL TASHKENT
INIPUZ21MUB BANK IPAK YULI, OPEN JOINT-STOCK INNOVATION COMMERCIAL TASHKENT
INIPUZ21NAM BANK IPAK YULI, OPEN JOINT-STOCK INNOVATION COMMERCIAL NAMANGAN
INIPUZ21NAV BANK IPAK YULI, OPEN JOINT-STOCK INNOVATION COMMERCIAL NAVOI
INIPUZ21SGB BANK IPAK YULI, OPEN JOINT-STOCK INNOVATION COMMERCIAL TASHKENT
INIPUZ21SHZ BANK IPAK YULI, OPEN JOINT-STOCK INNOVATION COMMERCIAL SHAKHRISABZ
INIPUZ21UMA BANK IPAK YULI, OPEN JOINT-STOCK INNOVATION COMMERCIAL SAMARKAND
INIPUZ21URB BANK IPAK YULI, OPEN JOINT-STOCK INNOVATION COMMERCIAL TASHKENT
INIPUZ21YKB BANK IPAK YULI, OPEN JOINT-STOCK INNOVATION COMMERCIAL TASHKENT
INIPUZ22 BANK IPAK YULI TASHKENT 100135
JSCLUZ22 ALOKABANK TASHKENT
JSCSUZ22 JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SAVDOGAR TASHKENT
KACHUZ22 KAPITALBANK, OAKB TASHKENT
KHKKUZ22 KHAMKORBANK AKB ANDIZHAN
MICDUZ22 MICROCREDITBANK JSCB TASHKENT UZBEKISTAN 10009-6

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: