Κωδικοί SWIFT σε Ομάν

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ομάν, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ομάν;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ομάν ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ομάν´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Ομάν

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AAMOOMR1 AL AHLIA ASSET MGT CO. (SAOC) RUWI
ASMLOMR1 AL AMIN SECURITIES COMPANY LLC RUWI
AUBOOMRU AHLI BANK S.A.O.G RUWI
BARBOMMX BANK OF BARODA, GREATER MUTTRAH BRANCH RUWI
BBMEOMRX HSBC BANK MIDDLE EAST RUWI
BDOFOMRU BANK DHOFAR AL OMANI AL FRANSI MUSCAT
BMUSOMRX BANKMUSCAT S.A.O.G. MUSCAT
BOGUOMR1 OMAN BANKING CORP. RUWI
BSHROMRU BANK SOHAR SAOG MUSCAT
BSIROMRX BANK SADERAT IRAN MUSCAT
CBOMOMRU CENTRAL BANK OF OMAN RUWI
CITIOMMUXXX CITIBANK NA
FISOOMR1 GLOBAL FINANCIAL SERVICES CO. RUWI
FIVOOMR1 FINANCIAL SERVICES COMPANY SAOG RUWI
GFISOMR1 GLOBAL FINANCIAL INVESTMENTS S.A.O.G MUSCAT
GISCOMR1 GULF INVESTMENT SERVICES CO. (S.A.O.G) RUWI
HABBOMRX HABIB BANK OMAN RUWI
HBZUOMM1 HABIB BANK LIMITED MUTTRAH
IBOOOMR1 INDUSTRIAL BANK OF OMAN (SAOG) MUSCAT
IFELOMR1 INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES RUWI
MAWAOMR1 AL MAWARID SECURITIES COMPANY(SAOG) HAMRIYAI
MDSROMR1 MUSCAT DEPOSITORY AND SECURITIES REGISTRATION CO SAOC RUWI
MEBCOMR1 MIDDLE EAST BROKERAGE COMPANY RUWI
MELIOMRX BANK MELLI IRAN MUSCAT

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: