Κωδικοί SWIFT σε Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: