Κωδικοί SWIFT σε Νότια Αφρική

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Νότια Αφρική, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Νότια Αφρική;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Νότια Αφρική ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Νότια Αφρική´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Νότια Αφρική

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Νότια Αφρική:

Absa Bank Limited

Κώδικας: ABSA

Bank logo

Boe Stockbrokers (pty) LTD.

Κώδικας: NBOE

Bank logo

New Republic Bank LTD.

Κώδικας: NEWR

Bank logo

Strate LTD

Κώδικας: STRA

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Νότια Αφρική

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AACLZAJJ ANGLO AMERICAN SA FINANCE LIMITED JOHANNESBURG
AACLZAJJCIM ANGLO AMERICAN SA FINANCE LIMITED JOHANNESBURG
ABNAZAJJ ABN AMRO BANK N.V. JOHANNESBURG
ABSAZAJ2 ABSA STOCKBROKERS (PROPRIETARY) LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJ3 ABSA CAPITAL SECURITIES SANDTON
ABSAZAJJ ABSA BANK LTD. JOHANNESBURG 2000
ABSAZAJJACS ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJJCBF ABSA BANK LIMITED BLOEMFONTEIN
ABSAZAJJCCT ABSA BANK LIMITED CAPE TOWN
ABSAZAJJCDB ABSA BANK LIMITED DURBAN
ABSAZAJJCNE ABSA BANK LIMITED NELSPRUIT
ABSAZAJJCPE ABSA BANK LIMITED PORT ELIZABETH
ABSAZAJJCPT ABSA BANK LIMITED PRETORIA
ABSAZAJJCRD ABSA BANK LIMITED PRETORIA
ABSAZAJJCWI ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJJMG1 ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJJMG2 ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJJMG3 ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJJMMD ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJJREK ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJJSLB ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJJTMS ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJJTRS ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG
ABSAZAJJVOS ABSA BANK LIMITED JOHANNESBURG

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: