Κωδικοί SWIFT σε Νικαράγουα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Νικαράγουα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Νικαράγουα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Νικαράγουα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Νικαράγουα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Νικαράγουα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BAMCNIMA BANCO DE AMERICA CENTRAL MANAGUA
BAPRNIMA BANCO DE LA PRODUCCION S.A. MANAGUA
BBDFNIMA BANCO DE FINANZAS, S.A. MANAGUA
BCCENIMA BANCO DE CREDITO CENTROAMERICANO MANAGUA
BCEANIM1 BANCO DE CENTRO AMERICA MANAGUA
BCIENIM1 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA MANAGUA
BCNINIMA BANCO CENTRAL DE NICARAGUA MANAGUA
BEUCNIM1 BANCO EUROPEO DE CENTRO AMERICA, S.A. MANAGUA
BISTNIMA BANCO HSBC NICARAGUA, S.A. MANAGUA
BMRCNIM1 BANCO MERCANTIL MANAGUA
BNDENIM1 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO MANAGUA
BNIINIM1 BANCO NICARAGUENSE DE INDUSTRIA Y COMERCIO MANAGUA
BPRENIM1 BANCO DE PRESTAMOS MANAGUA
BUNONIMA BANCA UNO NICARAGUA MANAGUA
BVISNIM1 BANCO DE LA VIVIENDA DE NICARAGUA MANAGUA
CITINIM1 CITIBANK N.A. MANAGUA
CITINIM1XXX CITIBANK NA Managua
CNVCNIM1 CENTRAL NICARAGUEENSE DE VALORES, S.A. MANAGUA
CRPONIM1 BANCO DE CREDITO POPULAR MANAGUA
EXITNIMA BANCO DEL EXITO S.A. MANAGUA
EXPTNIM1 BANCO DE EXPORTACION MANAGUA
PRCBNIMA BANCO PROCREDIT NICARAGUA MANAGUA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: