Κωδικοί SWIFT σε Νησιά Σολομώντα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Νησιά Σολομώντα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Νησιά Σολομώντα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Νησιά Σολομώντα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Νησιά Σολομώντα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Νησιά Σολομώντα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ANZBSBSB AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING HONIARA
CBSISBSB CENTRAL BANK OF SOLOMON ISLANDS HONIARA
NBSISBSB NATIONAL BANK OF THE SOLOMON HONIARA
WPACSBSB WESTPAC BANKING CORP HONIARA HONIARA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: