Κωδικοί SWIFT σε Ναμίμπια

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Ναμίμπια, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Ναμίμπια;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Ναμίμπια ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Ναμίμπια´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Ναμίμπια

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABSANAN1 ABSA BANK NAMIBIA LIMITED WINDHOEK
BWLINANX BANK WINDHOEK LIMITED WINDHOEK
BWLINANXCHM BANK WINDHOEK LIMITED WINDHOEK
CBKNNANAPCH BANK OF NAMIBIA WINDHOEK
CBKNNANX BANK OF NAMIBIA WINDHOEK
CSIHNAN1 CITY SAVINGS AND INVESTMENT BANK HOLDINGS LTD. WINDHOEK
FIRNNANX FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA WINDHOEK 9000
FLMSNANX SIMONIS STORM SECURITIES (PTY) LTD WINDHOEK
HYSANAN1 INVESTMENT HOUSE NAMIBIA (PTY) LTD. WINDHOEK
IHNANANX INVESTMENT HOUSE NAMIBIA (PTY) LTD WINDHOEK
IJGLNANA IRWIN, JACOBS, GREENE AND ASSOCIATES (PTY) LTD. WINDHOEK
NAMCNANX NAMCLEAR (PTY) LIMITED WINDHOEK
NBOENANX NAMIBIA EQUITY BROKERS (PTY) LTD WINDHOEK
NEDSNANX NEDBANK NAMIBIA LTD. WINDHOEK 9000
SBNMNANX STANDARD BANK NAMIBIA WINDHOEK
XNAMNAN1 NAMIBIAN STOCK EXCHANGE WINDHOEK

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: