Κωδικοί SWIFT σε Νίγηρ

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Νίγηρ, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Νίγηρ;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Νίγηρ ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Νίγηρ´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Νίγηρ

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AFRINENI BANK OF AFRICA NIAMEY
ATNENENI BANQUE ATLANTIQUE NIGER NIAMEY
BALNNEN1 BANQUE COMMERCIALE DU NIGER S.A. NIAMEY
BCAONENI BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE ET DE LOUEST NIAMEY
BCAONENIMAR BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE ET DE LOUEST MARADI
BCAONENIZIN BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE ET DE LOUEST ZINDER
BCDNNENI BANQUE COMMERCIALE DU NIGER NIAMEY
BDEVNEN1 BANQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER NIAMEY
BIANNENI BANQUE INTERNATIONALE POUR LAFRIQUE AU NIGER NIAMEY
BICVNENI BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER NIAMEY
BRSWNENI BANQUE REGIONALE DE SOLIDARITE - NIGER NIAMEY
BSAHNENI BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR LINVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (NIGER) S.A. NIAMEY
DCRRNEN1 DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR NIGER) NIAMEY
ECOCNENI ECOBANK - NIGER BP 13804 NIAMEY
INNINEN1 BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET INDUSTRIE DU NIGER NIAMEY
NIBANEN1 CITIBANK NIGERIA LIMITED NIAMEY
SOCNNENI SOCIETE NIGERIENNE DES BANQUES NIAMEY

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: