Κωδικοί SWIFT σε Νήσοι Κουκ

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Νήσοι Κουκ, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Νήσοι Κουκ;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Νήσοι Κουκ ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Νήσοι Κουκ´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Νήσοι Κουκ

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ANZBCKCR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. RAROTONGA
CIDBCKC1 COOK ISLANDS DEVELOPMENT BANK RAROTONGA
CPSBCKCK CAPITAL SECURITY BANK COOK ISLANDS LIMITED AVARUA
CPSBCKR1 CAPITAL SECURITY BANK LIMITED AVARUA
WPACCKCR WESTPAC BANKING CORPORATION RAROTONGA
WSBCCKC1 WALL STREET BANKING CORPORATION LTD, THE RAROTONGA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: