Κωδικοί SWIFT σε Νέα Καληδονία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Νέα Καληδονία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Νέα Καληδονία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Νέα Καληδονία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Νέα Καληδονία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Νέα Καληδονία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BCADNCNN BQE CALEDONIENNE DINVESTISSEMENT 98849 NOUMEA
BNPANCNX BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE 98849 NOUMEA CEDEX NEW CALEDONIA
BNPANCNXKOU BNP PARIBAS NOUVELLE CALEDONIE NOUMEA KOUMAC
CCAENCN1 CSSE CIT AGRICOLE MUTUEL NLLE CALEDONIE NOUMEA
CCTCNCN1 CREDIT CALEDONIEN ET TAHITIEN NOUMEA
CDNCNCN1 CAISSE DEPARGNE DE NOUVELLE CALEDONIE NOUMEA
CEFNNCN1 CENTRE FINANCIER DE NOUMEA NOUMEA
CEPANCNM BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE 98849 NOUMEA
FPSSNCN1 GE FINANCEMENT PACIFIQUE SAS NOUMEA
NOUCNCN1 NOUMEA CREDIT NOUMEA
OCLNNCN1 OCEOR LEASE NOUMEA NOUMEA
PARBNCN1 BANQUE PARIBAS PACIFIQUE NOUMEA
SOGENCNN SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE NOUMEA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: