Κωδικοί SWIFT σε Μπρουνέι Νταρουσαλάμ

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μπρουνέι Νταρουσαλάμ;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μπρουνέι Νταρουσαλάμ´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μπρουνέι Νταρουσαλάμ

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BAIDBNBB BAIDURI BANK BANDAR SERI BEGAWAN
CCBRBNB1 CREDIT CORPORATION (BRUNEI) BHD BANDAR SERI BEGAWAN
CITIBNBX CITIBANK, N.A. BANDAR SERI BEGAWAN
HSBCBNBB HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP BANDAR SERI BEGAWAN
HSBCBNBBXXX THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING C Bandar Seri Begawan 2085
MBBEBNBB MALAYAN BANKING BERHAD BANDAR SERI BEGAWAN
PTAIBNBB PERBADANAN TABUNG AMANAH ISLAM BRUNEI BANDAR SERI BEGAWAN
SCBLBNBB STANDARD CHARTERED BANK BANDAR SERI BEGAWAN
SCBLBNBBXXX STANDARD CHARTERED BANK Bandar Seri Begawan 1901
UOVBBNBB UNITED OVERSEAS BANK BANDAR SERI BEGAWAN

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: