Κωδικοί SWIFT σε Μπουτάν

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μπουτάν, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μπουτάν;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μπουτάν ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μπουτάν´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μπουτάν

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BHUBBTBT BANK OF BHUTAN PHUNTSHOLING
BHUBBTBT001 BANK OF BHUTAN PHUNTSHOLING
BHUBBTBT022 BANK OF BHUTAN THIMPHU
BNBTBTBT BHUTAN NATIONAL BANK THIMPHU
PUNBBTBT DRUK PNB BANK LIMITED THIMPHU
RMABBTBT ROYAL MONETARY AUTHORITY OF BHUTAN THIMPHU
TBBTBTBT T BANK LTD THIMPHU

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: