Κωδικοί SWIFT σε Μπουρούντι

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μπουρούντι, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μπουρούντι;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μπουρούντι ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μπουρούντι´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μπουρούντι

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BCBUBIBI BANQUE COMMERCIALE DU BURUNDI BUJUMBURA
BCRBBIBI BANQUE DE CREDIT DE BUJUMBURA
BKGFBIBI BANQUE DE GESTION ET DE FINANCEMENT BUJUMBURA
BRBUBIBI BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI BUJUMBURA
BUCIBIBI BANQUE BURUNDAISE POUR LE COMMERCE ET LINVESTISSEMENT BUJUMBURA
CADBBIB1 CAISSE DEPARGNE DU BURUNDI BUJUMBURA
CBBBBIB1 CENTRAL BANK OF BURUNDI BUJUMBURA
CCMFBIB1 CAISSE CENTRALE DE MOBILISATION ET DE FINANCEMENT BUJUMBURA
DTKEBIBI DIAMOND TRUST BANK BURUNDI S.A BUJUMBURA
ECOCBIBI ECOBANK BURUNDI BUJUMBURA BP 270 BURUNDI
FIKNBIBI FINBANK BUJUMBURA
IBBUBIBI INTERBANK BURUNDI BUJUMBURA
IBBUBIBIADI INTERBANK BURUNDI BUJUMBURA
MBBSBIB1 MERIDIEN BIAO BANK BURUNDI SARL BUJUMBURA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: