Κωδικοί SWIFT σε Μπουρκίνα Φάσο

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μπουρκίνα Φάσο, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μπουρκίνα Φάσο;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μπουρκίνα Φάσο ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μπουρκίνα Φάσο´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μπουρκίνα Φάσο

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AFRIBFBF BANK OF AFRICA BURKINA OUAGADOUGOU 01
ATBFBFBF BANQUE ATLANTIQUE BURKINA FASO OUAGADOUGOU
BCAOBFBF BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST OUAGADOUGOU
BCAOBFBFBOB BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST BOBO-DIOULASSO
BFCBBFB1 BANQUE POUR LE FINANCEMENT DU COMMERCE ET DES INVESTISSEMENTS DU BURKINA OUAGADOUGOU
BHBFBFBF BANQUE DE LHABITAT DU BURKINA FASO OUAGADOUGOU
BIBUBFBF BANQUE INTERNATIONALE DU BURKINA OUAGADOUGOU
BICIBFBX BICIA DU BURKINA POB 8 01 OUAGADOUGOU BURKINA FASO
BNCFBFBF BANQUE COMMERCIALE DU BURKINA QUAGADOUGOU
BRSWBFBF BANQUE REGIONALE DE SOLIDARITE - BURKINA FASO OUAGADOUGOU
BSAHBFBF BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR LINVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (BURKINA FASO) S.A. OUAGADOUGOU
CCECBFB1 CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE OUAGADOUGOU
CNCBBFBF LA BANQUE AGRICOLE ET COMMERCIALE DU BURKINA (BACB),LA OUAGADOUGOU
CORIBFBF CORIS BANK INTERNATIONAL OUAGADOUGOU
DCRCBFB1 DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR BURKINA FASO) OUAGADOUGOU
ECOCBFBF ECOBANK-BURKINA OUAGADOUGOU 01
NDEVBFB1 BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT OUAGADOUGOU
SGBBBFBF SOCIETE GENERALE DE BANQUE OUAGADOUGOU 01

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: