Κωδικοί SWIFT σε Μπαρμπάντος

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μπαρμπάντος, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μπαρμπάντος;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μπαρμπάντος ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μπαρμπάντος´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μπαρμπάντος

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AMIBBBBB AMICORP BANK AND TRUST LTD BRIDGETOWN
BCSDBBB1 BARBADOS CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY INC. BRIDGETOWN
BNBABBBB BARBADOS NATIONAL BANK BRIDGETOWN
BNDCBBB1 NATIONAL BANK OF CANADA (GLOBAL)LTD BRIDGETOWN
BNTBBBBB BUTTERFIELD BANK (BARBADOS) LIMITED BRIDGETOWN
CBABBBBB CENTRAL BANK OF BARBADOS BRIDGETOWN
CBABBBBG CENTRAL BANK OF BARBADOS BRIDGETOWN
CDEVBBBB CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK ST. MICHAEL
CITIBBBB CITICORP MERCHANT BANK LIMITED ST. MICHAEL
CNFIBBB1 CONSOLIDATED FINANCE CO LIMITED CHRISTCHURCH
COBVBBBB CIBC OFFSHORE BANKING SERVICES CORPORATION ST. MICHAEL
CTBLBBBB CIDEL BANK AND TRUST INC. ST. MICHAEL
CTMBBBB1 CIBC TRUST AND MERCHANT BANK (BARBADOS) LIMITED BRIDGETOWN
DGRRBBB1 DGM BANK AND TRUST INC. BRIDGETOWN
FCIBBBB2 FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK CHRISTCHURCH
FCIBBBB2XXX FIRSTCARIBBEAN INTL
FCIBBBBB FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK ST. MICHAEL
FCIBBBBBXXX FIRSTCARIBBEAN INTL
GLEBBBB1 GLENHURON BANK LTD BRIDGETOWN
MERMBBB1 MERCOM BANK LIMITED BRIDGETOWN
NOSCBBBB THE BANK OF NOVA SCOTIA BRIDGETOWN
NOSCBBBBBOB BANK OF NOVA SCOTIA (THE OFFSHORE, BRIDGETOWN
RBTOBBBB RBC BARBADOS TRADING BANK CORPORATION ST. MICHAEL
RBTTBBBB RBTT BANK BARBADOS LTD BRIDGETOWN

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: