Κωδικοί SWIFT σε Μπένιν

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μπένιν, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μπένιν;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μπένιν ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μπένιν´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μπένιν

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AFRIBJB1BWB BANK OF AFRICA - BENIN COTONOU
AFRIBJBJ BANK OF AFRICA - BENIN COTONOU
ATBJBJBJ BANQUE ATLANTIQUE DU BENIN COTONOU
BCAOBJBJ BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST COTONOU
BCAOBJBJPAR BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST PARAKOU
BIBEBJBJ BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN COTONOU
BRSWBJBJ BANQUE REGIONALE DE SOLIDARITE - BENIN COTONOU
BSAHBJBJ BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR LINVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (BENIN) S.A. COTONOU
COBBBJBJ CONTINENTAL BANK BENIN COTONOU
DBLNBJBJ DIAMOND BANK BENIN SA COTONOU
DCRDBJB1 DEPOSITAIRE CENTRAL-BANQUE DE REGLEMENT (DCBR BENIN) COTONOU
ECOCBJBJ ECOBANK BENIN COTONOU
FIBBBJBJ FINANCIAL BANK - BENIN CONTONOU
SOGEBJBJ SOCIETE GENERALE DE BANQUES COTONOU

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: