Κωδικοί SWIFT σε Μιανμάρ

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μιανμάρ, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μιανμάρ;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μιανμάρ ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μιανμάρ´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μιανμάρ

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BAPSMMM1 PEOPLES BANK YANGON
CBMYMMMY CENTRAL BANK OF MYANMAR YANGON
MFTBMMMY MYANMA FOREIGN TRADE BANK YANGON
MICBMMMY MYANMA INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK YANGON
MICBMMMYMAN MYANMA INVESTMENT AND COMMERCIAL BANK YANGON
MYEBMMMY MYANMA ECONOMIC BANK YANGON
UBUBMMM1 UNION OF BURMA BANK YANGON

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: