Κωδικοί SWIFT σε Μεξικό

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μεξικό, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μεξικό;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μεξικό ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μεξικό´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Μεξικό

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Μεξικό:

Κωδικοί SWIFT σε Μεξικό

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABNAMXMM THE ROYAL BANK OF SCOTLAND MEXICO MEXICO D.F.
ACAOMXM1 ACTINVER CASA DE BOLSA SA DE CV CENTRO DE CIUDAD SANTA FE
ACBOMXM1 ABACO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. MEXICO
ACBOMXM10G2 ABACO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. GARZA GARCIA
ACVLMXMM ACCIONES Y VALORES DE MEXICO S.A. MEXICO DF 0660
AFINMXM1 AFIN, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. MEXICO
AFIRMXMT BANCA AFIRME S.A. MONTERREY
AZTKMXMM BANCO AZTECA S.A. 014020 MEXICO D.F.
BAORMXM1 BANCO DE ORIENTE, S A PUEBLA
BAOTMXM1 CASA DE BOLSA BANORTE, S.A. DE C.V. MEXICO
BARCMXMM BARCLAYS BANK MEXICO S.A. MEXICO
BARCMXMMXXX BARCLAYS BANK PLC 03900 MEXICO D.F.
BCMRMXMM BBVA BANCOMER, S.A. 11000 MEXICO
BCMRMXMMBFX BBVA BANCOMER, S.A. MEXICO
BCMRMXMMCOL BBVA BANCOMER, S.A. MEXICO
BCMRMXMMCOR BBVA BANCOMER, S.A. MEXICO
BCMRMXMMDIV BBVA BANCOMER, S.A. MEXICO
BCMRMXMMDOC BBVA BANCOMER, S.A. MEXICO
BCMRMXMMEXT BBVA BANCOMER, S.A. MEXICO
BCMRMXMMFGN BBVA BANCOMER, S.A. MEXICO
BCMRMXMMFID BBVA BANCOMER, S.A. MEXICO
BCMRMXMMGUA BBVA BANCOMER, S.A. GUADALAJARA
BCMRMXMMHIP BBVA BANCOMER, S.A. MEXICO
BCMRMXMMMTY BBVA BANCOMER, S.A. MONTERREY

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: