Κωδικοί SWIFT σε Μαυροβούνιο

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μαυροβούνιο, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μαυροβούνιο;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μαυροβούνιο ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μαυροβούνιο´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μαυροβούνιο

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ATLMMEP2 ATLASMONT BANKA AD PODGORICA
CBCGMEB1 CENTRAL BANK OF MONTENEGRO PODGORICA
CBCGMEPG CENTRALNA BANKA CRNE GORE PODGORICA
CKBCMEPG CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD 81000 PODGORICA
FFBMMEPG FIRST FINANCIAL BANK AD PODGORICA 81000 PODGORICA
HAABMEPG HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. PODGORICA PODGORICA
HBBAMEPG HIPOTEKARNA BANKA AD 81000 PODGORICA
IBMNMEPG INVEST BANKA MONTENEGRO AD PODGORICA (FORMALY PLJEVALJSKA BANKA) PODGORICA
KOBBMEP2 KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA BUDVA
MNBAMEPG NLB MONTENEGROBANKA A.D. PODGORICA PODGORICA
OPPOMEPG OPPORTUNITY BANK AD, PODGORICA 81000 PODGORICA
PDBPMEPG PODGORICKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP PODGORICA
PRVAMEPG PRVA BANKA CRNE GORE AD PODGORICA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: