Κωδικοί SWIFT σε Μαρτινίκα

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μαρτινίκα, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μαρτινίκα;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μαρτινίκα ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μαρτινίκα´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μαρτινίκα

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AGRIMQMX CREDIT AGRICOLE FORT DE FRANCE
AGRIMQMXLEL CREDIT AGRICOLE LE LAMENTIN
BNPAMQMX BANQUE NATIONALE DE PARIS SUCCURSALE DE FORT DE FRANCE FORT DE FRANCE
CAEQMQM1 CAISSE EPARGNE MARTINIQUE FORT DE FRANCE
CERIMQM1 CAISSE EPARGNE PREVOYANCE MARTINIQUE FORT DE FRANCE
CMCIMQM1 CREDIT MUTUEL-CAISSE FEDERALE ANTILLES GUYANE FORT DE FRANCE
SMFSMQM1 SOCIETE MARTINIQUAISE DE FINT-SOMAFI LE LAMENTIN
SOAIMQM1 SOFIAG FORT DE FRANCE
SOGEMQM1 LA SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX FORT DE FRANCE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: