Κωδικοί SWIFT σε Μαλδίβες

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μαλδίβες, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μαλδίβες;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μαλδίβες ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μαλδίβες´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μαλδίβες

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
BCEYMVMV BANK OF CEYLON MALE
HABBMVMV HABIB BANK LIMITED (MALE BRANCH)
HSBCMVMV HSBC MALDIVES MALE 20-05
MALBMVMV BANK OF THE MALDIVES LTD
MCBLMVMV THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED MALE
MMAUMVMV MALDIVE MONETARY AUTHORITY
SBINMVMV STATE BANK OF INDIA MALE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: