Κωδικοί SWIFT σε Μαδαγασκάρη

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μαδαγασκάρη, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μαδαγασκάρη;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μαδαγασκάρη ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μαδαγασκάρη´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μαδαγασκάρη

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABMGMGMG ACCESBANQUE MADAGASCAR ANTANANARIVO
AFRIMGMG BANK OF AFRICA - MADAGASCAR ANTANANARIVO
BFAVMGMG BANKY FAMPANDROSOANA NY VAROTRA ANTANANARIVO
BGFIMGMG BGFIBANK MADAGASCAR ANTANANARIVO
BICMMGMG BANQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE MADAGASCAR ANTANANARIVO
BMOIMGMG BANQUE MALGACHE DE LOCEAN INDIEN 101 ANTANANARIVO MADAGASCAR
BSBMMGMG BANQUE SBM MADAGASCAR ANTANANARIVO
CLMDMGM10MA BNI MADAGASCAR ANTSIRANANA
CLMDMGM10MM BNI MADAGASCAR MAHAJANGA
CLMDMGM10MT BNI MADAGASCAR TOAMASINA
CLMDMGMG BNI-MADAGASCAR ANTANANARIVO
MCBLMGMG THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK (MADAGASCAR) SA ANTANANARIVO
PAMLMGM1 PAOSITRA MALAGASY ANTANANARIVO
REPUMGMG BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR ANTANANARIVO
REPUMGMGRTG BANQUE CENTRALE DE MADAGASCAR ANTANANARIVO
XMDGMGM1 MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D. ANTANANARIVO

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: