Κωδικοί SWIFT σε Μάλι

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Μάλι, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Μάλι;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Μάλι ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Μάλι´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Μάλι

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
AFRIMLBA BANK OF AFRICA BAMAKO
AFRIMLBA022 BANK OF AFRICA - MALI BAMAKO
ALIMMLBA BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL SA BAMAKO
ATMLMLBA BANQUE ATLANTIQUE MALI BAMAKO
BAHMMLBA BANQUE DE L HABITAT DU MALI BAMAKO
BCAOMLBA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST BAMAKO
BCAOMLBAMOP BANQUE (MALI) CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE ET DE LOUEST MOPTI
BCAOMLBASIK BANQUE CENTRALE DES ETATS DE LAFRIQUE DE LOUEST SIKASSO
BDMAMLBA BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI BAMAKO
BICIMLBA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE BAMAKO MALI
BIPMMLBA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI BAMAKO
BMSMMLBA BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE BAMAKO
BNADMLBA BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (BNDA) BAMAKO
BRSWMLBA BANQUE REGIONALE DE SOLIDARITE - MALI BAMAKO
BSAHMLBA BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR LINVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (MALI) S.A. BAMAKO
COLIMLBA BCI-MALI BAMAKO
DCRBMLB1 DEPOSITAIRE CENTRAL/BANQUE DE REGLEMENT BAMAKO
ECOCMLBA ECOBANK MALI BAMAKO
UNAFMLB1 UBA MALI S.A BAMAKO

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: