Κωδικοί SWIFT σε Λιθουανία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Λιθουανία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Λιθουανία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Λιθουανία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Λιθουανία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Λιθουανία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Λιθουανία:

Seb Bank

Κώδικας: CBVI

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Λιθουανία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABFCLT21 ABFC FINANCE VILNIUS
AGBLLT2X AB DNB NORD BANKAS 2600 VILNIUS
BATKLT21 FMI UAB BALTIC STOCKHOLM SPARKASSA KLAIPEDA
BKOBLT21 AKCIN BENDROV VB BUSTO KREDIT IR OBLIGACIJ BANKAS VILNIUS
BVPPLT21 UAB FM BALTIJOS VERTYBLNLAI POPLERLAI VILNIUS
CBSBLT26 SIAULIU BANKAS SIAULIAI
CBVILT2X SEB BANKAS 232600 VILNIUS
CBVILT2XALY SEB BANK ALYTUS
CBVILT2XANY SEB BANK ANYKSCIAI
CBVILT2XBIR SEB BANK BIRZAI
CBVILT2XKAR SEB BANK VILNIUS
CBVILT2XKAU SEB BANK KAUNAS
CBVILT2XKED SEB BANK KEDAINIAI
CBVILT2XKLA SEB BANK KLAIPEDA
CBVILT2XMAZ SEB BANK MAZEIKIAI
CBVILT2XPAN SEB BANK PANEVEZYS
CBVILT2XROK SEB BANK ROKISKIS
CBVILT2XSIA SEB BANK SIAULIAI
CBVILT2XTAU SEB BANK TAURAGE
CBVILT2XUTE SEB BANK UTENA
CBVILT2XVIL SEB BANK VILNIUS
CSDLLT22 LIETUVOS CENTRINIS VERTYBINIU POPIERIU DEPOZITORIUMAS, AB (CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY OF LITHUANIA) VILNIUS
CSDLLT22RTG LIETUVOS CENTRINIS VERTYBINIU POPIERIU DEPOZITORIUMAS, AB (CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY OF LITHUANIA) VILNIUS
DISTLT21 DISKONTAS FINANSINIO MAKLERIO UAB PANEVEZYS

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: