Κωδικοί SWIFT σε Λιβύη

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Λιβύη, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Λιβύη;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Λιβύη ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Λιβύη´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Λιβύη

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Λιβύη:

Central Bank of Libya

Κώδικας: CBLJ

Bank logo

Gumhouria Bank

Κώδικας: JAMB

Bank logo

Gumhouria Bank

Κώδικας: UMMA

Bank logo

National Commercial Bank

Κώδικας: LNCB

Bank logo

Wahda Bank

Κώδικας: WAHB

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Λιβύη

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABCNLYLT AMAN BANK FOR COMMERCE & INVESTMENT TRIPOLI
ABCNLYLT015 AMAN BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT BENGHAZI
ABCNLYLT017 AMAN BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT TRIPOLI
ACOMLYLT ARAB COMMERCIAL BANK TRIPOLI
AGRULYLT AGRICULTURAL BANK TRIPOLI
ATIBLYLT ASSARAY TRADE AND INVESTMENT BANK TRIPOLI
BSAHLYLX BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR LINVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (TRIPOLI) TRIPOLI
CBLJLYLX CENTRAL BANK OF LIBYA TRIPOLI
CBLJLYLX001 CENTRAL BANK OF LIBYA BENGHAZI
CBLJLYLX002 CENTRAL BANK OF LIBYA SEBHA
CBLJLYLX003 CENTRAL BANK OF LIBYA SIRTE
CBLJLYLX004 CENTRAL BANK OF LIBYA TRIPOLI
CBLJLYLY CENTRAL BANK OF LIBYA TRIPOLI
CDBLLYLT BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT BENGHAZI
CDBLLYLT011 BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) BENGHAZI
CDBLLYLT012 BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) BENGHAZI
CDBLLYLT013 BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) BENGHAZI
CDBLLYLT014 BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) BENGHAZI
CDBLLYLT015 BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) BENGHAZI
CDBLLYLT017 BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) BENGHAZI
CDBLLYLT018 BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) BENGHAZI
CDBLLYLT019 BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) EJDABIA
CDBLLYLT021 BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) TRIPOLI
CDBLLYLT022 BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) TRIPOLI

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: