Κωδικοί SWIFT σε Λιβερία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Λιβερία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Λιβερία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Λιβερία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Λιβερία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Λιβερία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ACLILRLM ACCESSBANK LIBERIA MONROVIA
AGRCLRL1 AGRICULTURAL AND COOPERATIVE DEVELOMENT BANK MONROVIA
CBLRLRLM CENTRAL BANK OF LIBERIA MONROVIA
CITILRL1 CITIBANK N.A. MONROVIA
CITILRL1XXX CITIBANK NA Monrovia
ECOCLRLM ECOBANK LIBERIA LTD. 1000 MONROVIA 10
FIERLRLM FIRST INTERNATIONAL BANK LIBERIA LIMITED MONROVIA
GTBILRLM GUARANTY TRUST BANK (LIBERIA) LIMITED MONROVIA
IBLRLRLM INTERNATIONAL BANK (LIBERIA) LIMITED MONROVIA
LBDELRLM LIBERIAN BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT, THE MONROVIA
PHBXLRLM GLOBAL BANK LIBERIA LIMITED (MEMBER BANKPHB GROUP) MONROVIA
TLTRLRL1 LIBERIAN TRADING AND DEVELOPMENT BANK, THE MONROVIA
UNAFLRLM UNITED BANK FOR AFRICA (LIBERIA) LIMITED MONROVIA
WETTLRL1 WEST BANK4U MONROVIA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: