Κωδικοί SWIFT σε Λετονία

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Λετονία, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Λετονία;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Λετονία ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Λετονία´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT των πιο σημαντικών τραπεζών στο Λετονία

Βρείτε παρακάτω μια εκτενή λίστα Α έως Ω των κωδικών SWIFT στο Λετονία:

ASDnb Nord Banka

Κώδικας: RIKO

Bank logo

Κωδικοί SWIFT σε Λετονία

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ABCRLV21 AB.LV CAPITAL MARKETS RIGA
AIZKLV22 AIZKRAUKLES BANKA RIGA LV-1010
BATRLV2X JSC GE MONEY BANK LV 1050 RIGA
BLIBLV22 BALTIC INTL BANK RIGA
BLPBLV21 AS BALTIJAS PRIVATBANKA RIGA
CBBRLV22 BALTIKUMS BANK RIGA
EVSELV21 EVLI BANK LTD RIGA
FSECLV21 FINCROSS SECURITIES AS RIGA
GOSBLV21 GLOBAL OVERSEAS BANK A.D. RIGA
HABALV22 SWEDBANK AS 1048 RIGA
HANDLV22 SVENSKA HANDELSBANKEN AB RIGA
IRCALV21 AS IBS RENESOURCE CAPITAL RIGA
JSSILV21 JSC RB SECURITIES RIGA
KBRBLV2X TRASTA KOMERCBANKA RIGA
KKSDLV21 KOOPERATIVA KRAJAIZDEVU SABIEDRIBA DZELZCELNIEKS KS RIGA
LACBLV2X BANK OF LATVIA 226050 RIGA
LAPBLV2X LATVIJAS PASTA BANKA RIGA
LATBLV22 JSC NORVIK BANKA LV-1011 RIGA
LATCLV22 LTB BANK, RIGA RIGA
LCDELV22 LATVIAN CENTRAL DEPOSITORY,THE RIGA
LFIKLV21 LATGALES FINANSU UN INVESTICIJU KOMPANIJA AS REZEKNE
LHZBLV22 LATVIJAS HIPOTEKU UN ZEMES BANKA RIGA LV-1977
LIBCLV21 LLC INVESTMENT BROKERAGE COMPANY MAXIMUS CAPITAL MARKETS RIGA
LPNSLV21 JSC LATVIAN POST RIGA

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: