Κωδικοί SWIFT σε Λάος

Για να πραγματοποιήσετε διεθνείς πληρωμές στο Λάος, πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό SWIFT / BIC της τράπεζας.

Πώς μοιάζουν οι κωδικοί SWIFT Λάος;

Ο κωδικός SWIFT αποτελείται από 8 έως 11 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) και για το Λάος ο κωδικός SWIFT έχει την ακόλουθη μορφή:

  • Πρώτοι 4 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - κωδικός τράπεζας. Μια συντομευμένη έκδοση του ονόματος της τράπεζας.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (μόνο γράμματα) - Λάος´s κωδικός ISO.
  • Επόμενοι 2 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) - κωδικός τοποθεσίας.
  • Τελευταίοι 3 χαρακτήρες (γράμματα και ψηφία) – υποκατάστημα τράπεζας (προαιρετικό).

Κωδικοί SWIFT σε Λάος

Κωδικός SWIFT Τράπεζα Πόλη
ACLBLALA ACLEDA BANK LAO LTD VIENTIANE
COEBLALA BANQUE POUR LE COMMERCE VIENTIANE
IDCBLALA INDOCHINA BANK LTD VIENTIANE
JDBKLALA JOINT DEVELOPMENT BANK VIENTIANE
LAOVLALA LAO-VIET BANK VIENTIANE
LDBBLALA LAO DEVELOPMENT BANK DSTC VIENTIANE CAPITAL LAO PDR
LICBLALA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK (LAO) VIENTIANE LAO LAOS
LPDRLALA BANK OF THE LAO P.D.R. VIENTIANE
PBBELALA PUBLIC BANK VIENTIANE BRANCH VIENTIANE
PSVBLALA PHONGSAVANH BANK VIENTIANE
VCBBLALA VIENTIANE COMMERCIAL BANK VIENTIANE

Άλλες χώρες που χρησιμοποιούν κωδικούς SWIFT: